Złote zasady BHP - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Złote zasady BHP

O nas

Do stosowania w każdej firmie:

  • Będziemy prowadzić wszystkie aspekty naszej działalności metodami zapewniającymi BEZPIECZEŃSTWO, CZYSTOŚĆ, OCHRONĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ekonomiczność.

  • W każdej operacji nasze NASTAWIENIA, DZIAŁANIA I OCZEKIWANIA będą wyrazem zasady stawiania zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i  troski o warunki pracy na pierwszym miejscu.

  • WSZYSCY PRACOWNICY muszą jak najczęściej przekazywać informacje dotyczące zasad i problemów zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i ochrony oraz zagrożeń w miejscu pracy w sposób otwarty i  szczery. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zatrzymania pracy, jeśli  warunki pracy nie spełniają zasad BHP.

  • KIEROWNICTWO będzie wspierać starania pracowników, podejmując działania i priorytety ulepszenia BHP przez udzielanie szkoleń, uzyskiwanie informacji, pomoc w dochodzeniach i dzielenie się doświadczeniem w zakresie całej organizacji.

  • PRZYGOTOWUJĄC STANOWISKO do BEZPIECZNEJ PRACY, z zapewnieniem odpowiednich WARUNKÓW OCHRONY, zmniejszymy potencjalne ryzyko naszych czynności do dopuszczalnego poziomu przed rozpoczęciem danej czynności.

  • SUGESTIE BHP będą uwzględniane z szacunkiem i rozwagą oraz przekazywane będą informacje zwrotne.

  • Wypadki i przypadki uniknięcia wypadku będą we właściwy sposób ZGŁASZANE i BADANE w celu ustalenia przyczyn, skutków i środków zapobiegawczych.

  • Będziemy się UCZYĆ i UDOSKONALAĆ na podstawie naszych obserwacji i błędów, dzięki otwartemu przekazywaniu informacji i wprowadzaniu istotnych zmian.

  • Bezpieczna praca, z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony, jest INDYWIDUALNĄ DECYZJĄ i każdy z nas musi się zobowiązać do jej nieustannego realizowania, bez wyjątków.

  • Bezpieczna praca, z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony jest WARUNKIEM ZATRUDNIENIA.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego