Wypadek postępowanie - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wypadek postępowanie

Specjaliści z ABC-HSE mają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych, profesjonalnie przeprowadzą dochodzenie powypadkowe, sporządzą dokumentację powypadkową. Dokumenty powypadkowe, postępowanie powypadkowe w Warszawie, dochodzenie powypadkowe w Warszawie, dokumentacja powypadkowa w Warszawie  - zrobią to profesjonaliści z ABC-HSE. Sporządzimy dokumentację powypadkową terminowo, starannie i bezstresowo - zapraszamy do współpracy.

Proponujemy profesjonalne opracowanie dokumentacji powypadkowej BHP. ABC-HSE to sporządzenie protokołu powypadkowego wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy i z pracy, sporządzenie załączników do protokołu powypadkowego: wyjaśnień poszkodowanego, informacji od świadków zdarzenia. Zgodnie z rozporządzeniem zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Wypadek to taka dziwna rzecz, nigdy go nie ma do momentu jak się nie wydarzy.  


Specjaliści z ABC-HSE oferują swoje usługi; wykonanie profesjonalnego postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej, również w języku angielskim:

  • wypadków przy pracy lekkich, ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych

  • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy

  • wypadków w drodze do i z pracy.


Specjaliści z ABC-HSE oferują możliwość weryfikacji rozpoczętej, sporządzonej, sporządzanej dokumentacji powypadkowej, korektę dokumentacji powypadkowej, kończenie rozpoczętego, zawieszonego, porzuconego postępowania powypadkowego zarówno od strony poszkodowanego, zespołu powypadkowego jak i służby BHP, wsparcie w działaniach związanych z wypadkami, ochronę interesów pracodawcy i pracownika, rozwiązywanie problemów związanych z dokumentacją powypadkową.
Postępowanie powypadkowe, opracowanie dokumentacji powypadkowej Warszawa - ABC-HSE to sprawne postępowanie powypadkowe, rzetelna, staranna dokumentacja.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku ponosi pracodawca - art. 234 § 4 Kodeksu pracy.

Przykłady sporządzonej dokumentacji powypadkowej:

Protokół powypadkowy wypadek uznany

pobierz

Protokół powypadkowy wypadek nieuznany

pobierz

Karta wypadku w drodze wypadek uznany

pobierz

Pliki wypadkowe do pobrania

pobierz

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej obejmuje:

  • uczestniczenie w komisjach powypadkowych

  • sporządzanie protokołów powypadkowych

  • sporządzanie kart wypadku

  • sporządzanie wyjaśnień poszkodowanych i informacji od świadków

  • sporządzanie kart Z-KW dla GUS


Cennik

Działamy w Warszawie, dojedziemy, przeprowadzimy postępowanie. Warto skorzystać z usług profesjonalistów, pozwala to ustrzec się błędów, oszczędzić czas, pieniądze, uniknąć lub zminimalizować ryzyko spotkań z Prokuratorami, pracownikami PIP, pozwów, rozpraw sądowych , pism w sprawach, kontroli, korekt i innych. Wypadek - Warszawa, postępowanie powypadkowe przeprowadzi ABC-HSE.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego