Pytania i odpowiedzi I pomoc - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pytania i odpowiedzi I pomoc

Pytania i odpowiedzi

PIERWSZA POMOC


Prawidłowa częstość tętna u osoby dorosłej to:
40-60 / min.
60-100 / min.
100-120 / min.
< 120 / min..

Prawidłowa częstość oddechu u osoby dorosłej na minutę to:
8
12
20
25

Prawidłowa częstość tętna u niemowlęcia ( do pierwszego roku życia ) na minutę:
<100
100-120
120-160
>160

Prawidłowa częstość oddechu u niemowlęcia na minutę to :
20-30
15-20
10-15
8-10

Nieodwracalne zmiany w korze mózgowej powstają po :
Ok. 2 min.
Ok. 4 min.
Ok. 8 min.
natychmiast
od chwili zatrzymania krążenia w zwykłych warunkach

Pewnym wczesnym kryterium śmierci klinicznej jest:
Brak tętna na tętnicach dużych
Szerokie nie reagujące na światło źrenice
Bladość lub sinica powłok
Drgawki

NZK u noworodka rozpoznasz, gdy:
Czynność serca < 120 / min.
Czynność serca < 90 / min
Czynność serca > 200 / min
Czynność serca jest niemiarowa.

Śmierć biologiczna to:
Ustanie funkcji tylko mózgu
Ustanie pracy tylko serca
Ustanie tylko czynności oddechowej
Ustanie nieodwracalne wszelkich funkcji życiowych organizmu.

Śmierć kliniczna to:
Ok. 4 minutowy okres od chwili NZK do powstania nieodwracalnych zmian w mózgu
Ustanie wszelkich funkcji życiowych organizmu w sposób nieodwracalny
Synonim NZK
Długotrwała głęboka śpiączka mózgowa z zachowanym krążeniem i oddechem.

Śmierć kliniczna to zjawisko dynamiczne, które: ( wskaż zdanie nieprawdziwe )
Wydłuża się w czasie u osób zatrutych lekami nasennymi lub alkoholem
Jest czasowo dłuższe u noworodków ( dzieci < 1 miesiąca życia )
Skraca się  wybitnie u osób w stanie hipotermii
Trwa ok. 4 min. w  zwykłych warunkach.

Człowiek zreanimowany to osoba , której w wyniku zastosowanych zabiegów ratowniczych przywrócono
Krążenie
Krążenie lub oddech
Krążenie i oddech
Świadomość

Osoba zresuscytowana to taka, której w wyniku zastosowanych zabiegów ratowniczych przywrócono:
Czynność serca, oddech i świadomość
Czynność serca i/lub oddech, a nie przywrócono świadomości
Czynność serca i świadomość, a nie przywrócono oddechu
Czynność oddechową i świadomość, a nie przywrócono krążenia

Czynności resuscytacyjne należy podjąć z wyjątkiem
Osób utopionych, gdy jesteśmy pewni, że minęło więcej niż 4 min. Od chwili NZK
osób, które w wyniku wypadku doznały ciężkiego otwartego urazu głowy z rozkawałkowaniem mózgu
noworodka, gdy minęło więcej niż 4 min. od NZK
osób w stanie śmierci klinicznej

Prawidłowa kolejność czynności ratowniczych w schemacie Safara to:
Udrożnienie dróg oddechowych, masaż serca pośredni, sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie, pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie
Pośredni masaż serca,` Udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie
Udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, pośredni masaż serca

W punkcie „A” schematu ABC wykonujemy czynności z wyjątkiem:
Sprawdzenie tętna
Sprawdzenia przytomności
Wezwanie pomocy
Udrożnienie dróg oddechowych

W punkcie „B” schematu ABC wykonujemy czynności z wyjątkiem:
Sprawdzenie oddechu
Wykonanie 2 wdechów
Wentylacja metodą usta
usta
Założenie rurki ustno-gardlanej Guedela

W punkcie „C” schematu ABC wykonujemy czynności z wyjątkiem:
Sprawdzenie tętna na tętnicach szyjnych
Uderzenie przedsercowe
Masaż serca
Wentylację metodą bez lub przyrządową.

Rękoczyn Esmarcha wykonujemy w:
Punkcie A schematu Safara
Punkcie B schematu Safara
Punkcie C schematu Safara
Nie dotyczy schematu Safara

Ułożenie na plecach wykonujemy ( zakreśl odpowiedź fałszywą):
W punkcie A schematu Safara
Dopiero po stwierdzeniu braku oddychania u osoby nieprzytomnej
Po wykluczeniu urazu głowy i kręgosłupa lub po ich odpowiednim unieruchomieniu w przypadku takiego podejrzenia
ponieważ w takiej pozycji dochodzi do samoistnego odblokowania górnych dróg oddechowych

Udrożnienie dróg oddechowych to: (zaznacz odpowiedź fałszywą)
Rękoczyn Esmarcha
Założenie rurki Guedela
Wykonujemy w punkcie B schematu Safara
Standard europejski zaleca udrożnienie dróg oddechowych możliwie w takiej pozycji w jakiej znalazło się poszkodowanego

Sprawdzenie czy poszkodowany oddycha polega na:
wysłuchaniu ruchu wdychanego i/lub wydychanego powietrza
wyczuciu na dłoni lub policzku własnym ruchu powietrza wydychanego
zaobserwowaniu ruchów oddechowych klatki piersiowej u poszkodowanego
obserwacji maximum przez 10 sekund czy nieprzytomny oddycha


Najczęstszą bezpośrednią przyczyną śmierci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest:
Ciężki uraz mózgowo-czaszkowy
Wstrząs krwotoczny-masywna utrata krwi
Uraz kręgosłupa szyjnego z przerwaniem ciągłości rdzenia
Niedrożność górnych dróg oddechowych

Tętno w celu rozpoznania NZK badamy na:
Tętnicach udowych
Tętnicach szyjnych

Tętnicach obwodowych np. tętnicy promieniowej
U dzieci do 1 roku życia przykładając całą dłoń w okolicę przedsercową dziecka.

Zaznacz zdanie fałszywe:
uerzenie przedsercowe wykonujemy w punkcie C schematu Safara
uderzenie przedsercowe wykonuje się gdy do NZK doszło w obecności ratownika
uderzenie przedsercowe wykonuje się uderzając pięścią z wysokości 30-40 cm w środek mostka
uderzenie przedsercowe jest zabiegiem szkodliwym ze względu na jego dużą urazowość

Punkt przyłożenia dłoni/ palców ratownika w pośrednim masażu serca to: ( zakreśl prawidłowe)
Górna połowa mostka u dzieci, bo mięsień sercowy jest u nich położony wyżej niż u dorosłych
Środkowa część mostka ( styk górnej i dolnej połowy mostka ), bo tu mostek jest najwytrzymalszy
Dolna połowa mostka u dzieci do 1 r. życia lub środkowa część dolnej polowy mostka u pozostałych, bo w tym miejscu mostek leży najbliżej serca
Cały mostek, bo jest najlepsza skuteczność masażu pośredniego ( największy obszar ucisku)

Zewnętrzny masaż serca prowadzimy ( wskaż zdania prawdziwe ):
W ułożeniu poszkodowanego na wznak na twardym podłożu
Można prowadzić zewnętrzny masaż serca  u poszkodowanego w pozycji siedzącej, ale musi on pod plecami mieć twarde podparcie
Tak, aby miejsce przylegania dłoni na mostku było jak najmniejsze
Dwoma palcami u dzieci do 1 roku życia


Kontrolę skuteczności resuscytacji niezależnie od liczby ratowników wykonuje się:
Po pierwszej minucie od rozpoczęcia RKO, a następnie co 5 minut
Po każdej minucie zabiegów RKO
Co pięć minut od rozpoczęcia RKO
Dowolnie, w zależności od stanu poszkodowanego

Resuscytację ratownik/ratownicy muszą prowadzić do czasu: ( wskaż zdania prawdziwe)
Przyjazdu karetki pogotowia z wykwalifikowaną pomocą i sprzętem
Przez 60 minut
Przez 30 minut
Do czasu powrotu krążenia i wydolnego oddechu u poszkodowanego

Skuteczność prowadzenia czynności resuscytacyjnych objawia się : ( wskaż zdania prawdziwe)
Zaróżowieniem skóry
Zwężeniem źrenic
Przywróceniem czynności serca i/lub oddechu


Rękoczyn Heimlicha to:
Nacięcie błony pierścienno-tarczowej celem udrożnienia dróg oddechowych u poszkodowanego z zadławieniem
Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą, aby zapobiec przedostaniu się kwaśnej treści żołądkowej do płuc w czasie resuscytacji
Zabieg mający na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych u poszkodowanego z zadławieniem
Przepchnięcie ciała obcego głębiej do jednego z oskrzeli silnym wdmuchnięciem powietrza poszkodowanemu, aby choć jedno płuco można było wentylować

Próba usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych u osób z zadławieniem to:
Rękoczyn Heimlicha
Rękoczyn Sellicka
Rękoczyn Esmarcha
Konikotomia

Wskaż zdanie nieprawdziwe o rękoczynie Heimlicha:
Punkt przyłożenia dłoni ( ucisku) znajduje się w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym mostka u osoby dorosłej
Punkt przyłożenia dłoni ( ucisku) znajduje się w środkowej części mostka u osoby otyłej lub u ciężarnej
Wykonuje się tak długo, aż przybędzie lekarz
Ma na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych  

Zabieg Heimlicha u osoby nieprzytomnej wykonujemy:
W pozycji pionowej poszkodowanego
W pozycji siedzącej poszkodowanego
w pozycji leżącej na wznak poszkodowanego
w pozycji bocznej ustalonej

Zabieg Heimlicha u niemowlęcia polega na wykonaniu:
5 uderzeń dłonią w plecy dziecka i 5 uciśnięć na mostek dziecka naprzemiennie
5 uderzeń dłonią w plecy dziecka i 5 uciśnięć na brzuch dziecka naprzemiennie
5 uciśnięć na mostek dziecka w ułożeniu na wznak
5 uderzeń dłonią w plecy dziecka i 5 uciśnięć na mostek dziecka naprzemiennie w pozycji siedzącej

Potrójny rękoczyn Esmarcha  wykonasz u wszystkich z wyjątkiem:
Dziecka poniżej 1 roku życia
Osoby dorosłej powyżej 75 roku życia, bo ma zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym
Poszkodowanego, podejrzanego o uraz kręgosłupa szyjnego
Osoby podejrzanej o zawał mięśnia sercowego

Czas wdechu przy sztucznym oddychaniu powinien trwać około:
1:1,5s.
2:3s
4:5s
poniżej 1s

Czynność serca u dziecka < 1 roku życia sprawdzamy poniżej wymienionymi sposobami z wyjątkiem:
Badając tętno na tętnicy ramieniowej
Przykładając dłoń w okolicę serca na klatce piersiowej
Badając tętno na tętnicy udowej
Badając tętno na tętnicy szyjnej

Zalecana głębokość uciśnięcia mostka u dziecka poniżej 1 roku życia to:
6,5-8 cm
4,5-5,5 cm
2,5-4 cm
1,5-2 cm tj. 1/3 wysokości klatki piersiowej

Zalecana głębokość uciśnięć mostka u dziecka w przedziale od 1 roku życia do 8 roku życia to:
6,5-8 cm
4,5-5,5 cm
2,5-4 cm
1,5-2 cm

Zalecana głębokość uciśnięć mostka u osoby powyżej 8 roku życia to:
6,5-8 cm
1/3 wysokości klatki piersiowej
2,5
4 cm
1,5-2 cm

Kontrolę skuteczności w trakcie resuscytacji niemowląt wykonuje się:
Po co najmniej 20 cyklach (1:5 ), a następnie co 5 minut
Po 20 cyklach (2:15 ), a następnie co 5 minut
Po 10 cyklach (1:5 ), a następnie co 10 minut
Po 10 cyklach (2:15 ), a następnie co 10 minut

Wskaż zdanie prawdziwe:
Odgięcie głowy niemowlęcia ku tyłowi z uniesieniem żuchwy unosi język i nagłośnię, co powoduje niedrożność dróg oddechowych u dziecka
U dziecka poniżej 8 roku życia usuwanie na ślepo palcem niewidocznego ciała z jamy ustnej lub gardła jest zabronione
Niemowlę bezprzyrządowo wentyluje się podobnie jak dorosłego metodą usta-usta
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się w dolnej połowie mostka całą dłonią

Masaż serca u dzieci w przedziale wiekowym od 1r. do 8 r. życia wykonujemy:
Dwoma rękami
Dwoma palcami jednej ręki
Dwoma kciukami
Jedną ręką

Masaż serca u dzieci w przedziale wiekowym od 1r. do 8 r. życia wykonujemy z częstością:
< 100 uciśnięć na minutę
> 120 uciśnięć na minutę
100-120 uciśnięć na minutę
80 uciśnięć na minutę

Sztuczny oddech w przypadku NZK u dzieci w wieku od 1 do 8 r. życia prowadzimy z częstością:
12 oddechów na minutę
20 oddechów na minutę
21-30 oddechów na minutę
40 oddechów na minutę

Masaż zewnętrzny serca u niemowląt wykonujemy z częstością:
 80-100/min.
100-120/min
120-140/min.
80/min

Masaż zewnętrzny serca u niemowląt wykonujemy:
Dwoma rękami
Dwoma palcami jednej ręki
Jedną ręką
Jedną ręką zwiniętą w pięść

Sztuczny oddech w przypadku NZK u niemowląt prowadzimy z częstością:
12 oddechów /min
20 oddechów /min
20-30 oddechów/min.
>40 oddechów/min.

Masaż serca u poszkodowanych> 8 roku życia wykonujemy:
Dwoma rękami
Dwoma palcami jednej ręki
Jedną ręką
Dwoma kciukami

Masaż zewnętrzny serca u poszkodowanych > 8 roku życia wykonujemy z częstością
Poniżej 60/min
Od 80 do 100/min
Powyżej 140/min
Powyżej 100/min

Sztuczny oddech w przypadku NZK u osób powyżej 8 roku życia  prowadzimy z częstością
12 oddechów /min
20 oddechów/min
20-30 oddechów / min.
40 oddechów / min

Miejsce wykonywania ucisku w czasie zewnętrznego masażu serca u dorosłych to:
Środek dolnej połowy mostka
Środek mostka
Górna połowa mostka
Środek górnej połowy mostka

Najważniejszym lekiem w postępowaniu reanimacyjnym jest:
Noradrenalina
Adrenalina
Atropina
Astmopent

Miejsce wykonywania uciśnięć w czasie zewnętrznego masażu serca u dzieci od 1r do 8 r. życia to:
Środek dolnej połowy mostka
Środek mostka
Górna połowa mostka
Środek górnej połowy mostka

Miejsce wykonywania ucisku w czasie zewnętrznego masażu serca u niemowląt to :
Górna połowa mostka
Środek mostka
Dolna połowa mostka ( 1cm poniżej linii łączącej sutki )
Środek górnej połowy mostka

Wyciągając tonącego po skoku do wody pierwszą czynnością ratownika udzielającego pomocy powinno być:
Stabilizacja kręgosłupa szyjnego
Wylanie wody z płuc
Zdjęcie mokrej odzieży z poszkodowanego
Zabezpieczenie przed utratą ciepła

Stabilizacja bezprzyrządowa kręgosłupa szyjnego polega na:
Ratownik jest za głową poszkodowanego, stabilizuje ją chwytając oburącz za skronie i  „pociąga” w osi długiej ciała poszkodowanego ( w kierunku do ratownika )
Ratownik jest za głową poszkodowanego, stabilizuje ją chwytem oburącz za skronie i  odciąga głowę poszkodowanego do tyłu
Ratownik jest za głową poszkodowanego, stabilizuje ją chwytem oburącz za skronie i odciąga głowę poszkodowanego do przodu
Ratownik jest za głową poszkodowanego, stabilizuje ją chwytem oburącz za skronie i delikatnie skręca głowę poszkodowanego w prawą lub lewą stronę

Zakreśl zdanie fałszywe, w  przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa u osoby nieprzytomnej:
odzyskanie przytomności przez poszkodowanego zwalnia z obowiązku stabilizacji kręgosłupa
ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego obowiązuje aż do momentu wykluczenia urazu
udrażniając drogi oddechowe nie odgina się głowy poszkodowanego do tyłu
zastosowanie kołnierza usztywniającego i deski ortopedycznej to minimalny standard stabilizacji kręgosłupa w trakcie transportu poszkodowanego w karetce.

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące hipotermii:
1) obniżenie ciepłoty ciała wydłuża okres śmierci klinicznej
2) nigdy nie wolno odstępować od ratowania poszkodowanego w stanie hipotermii
3) ratując topielca należy zawsze pamiętać, że powodzenie akcji reanimacyjnej wymaga równoczesnego ogrzania poszkodowanego


Udzielając pomocy porażonemu prądem elektrycznym, u którego wystąpiły objawy NZK pierwszą czynnością powinno być:
udrożnienie dróg oddechowych i sztuczny oddech, gdyż przedłużający się bezdech jest spowodowany skurczem mięśni, co prowadzi do NZK
uderzenie w klatkę piersiową ( okolicę przedsercową ), bo w porażeniu prądem dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór
stabilizacja kręgosłupa szyjnego i głowy, gdyż po porażeniu prądem dochodzi do upadku często z wysokości czego skutkiem może być uraz głowy i  kręgosłupa szyjnego
wyłączenie źródła prądu lub odsunięcie porażonego od źródła prądu przy pomocy materiału nieprzewodzącego

Skutkiem porażenia prądem elektrycznym może być: ( wskaż właściwe powikłania )
1.  Zatrzymanie krążenia
2.  Zatrzymanie oddechu
3.  Utrata przytomności
4.  Złamania i zwichnięcia
5.  Oparzenia
6.  Urazy głowy i kręgosłupa


Pozycja boczna ustalona ( tzw. bezpieczna )
zakreśl prawdziwą odpowiedź:
stosujemy ją u każdego nieprzytomnego
stosujemy ją u nieprzytomnych w czasie transportu
stosujemy ją u nieprzytomnych, którzy mają zachowany oddech i krążenie oraz wykluczamy uraz  głowy i  kręgosłupa
stosujemy ją tylko u poszkodowanych po zresuscytowaniu

Stwierdzając uraz głowy u poszkodowanego należy:
zaopatrzyć ranę i postępować jak przy urazie kręgosłupa
zaopatrzyć ranę i ułożyć w pozycji bezpiecznej, jeżeli pacjent jest nieprzytomny
zaopatrzyć ranę i nie ruszać poszkodowanego do czasu przyjazdu lekarz
zaopatrzyć ranę i ułożyć na wznak z głową odgiętą do tyłu

W przypadku podejrzenia u poszkodowanego urazu kręgosłupa należy:
ułożyć w pozycji siedzącej
ułożyć w pozycji bezpiecznej
ułożyć w pozycji na wznak z lekko zgiętymi w kolanach kończynami dolnymi
ułożyć w pozycji czterokończynowej

W przypadku złamań kości unieruchomisz szyną Kramera:
miejsce złamania wraz z dwoma sąsiadującymi stawami
miejsce złamania z jednym, bliższym złamaniu stawem
miejsce złamania z jednym stawem, bardziej oddalonym od złamania
wystarczy ustabilizować tylko miejsce złamania

W przypadku omdlenia poszkodowanego, poza zapewnieniem mu dostępu świeżego powietrza należy:
ułożyć w pozycji wstrząsowej
ułożyć w pozycji bezpiecznej
ułożyć w pozycji czterokończynowej
ułożyć w pozycji półsiedzącej

O omdleniu poszkodowanego świadczy:
1.  Krótkotrwała utrata świadomości
2.  Obecność oddechu i tętna
3.  Brak oddechu i tętna
4.  Długi czas powrotu świadomości
 
Silny ból w klatce piersiowej, promieniowanie bólu do szyi i barku, skóra blada, pokryta zimnym potem, oddech przyspieszony, tętno szybkie lub silnie zwolnione
Objawy te wskazują na:
odmę opłucną
napad astmy oskrzelowej
zawał mięśnia sercowego
ciężkie zapalenie płuc

Chorego z podejrzeniem o zawał serca należy ( wskaż prawdziwe ):
Posadzić
Podać tlen do oddychania
Zakazać zbędnych ruchów
Położyć chorego i zabronić jakichkolwiek ruchów

Poszkodowanego ewakuowanego  z zadymionego pomieszczenia, który skarży się na trudności w oddychaniu ( zgłasza duszność ) należy:
położyć na wznak i podać tlen
ułożyć w pozycji bezpiecznej i podać tlen
ułożyć w pozycji wstrząsowej i podąć tlen
ułożyć w pozycji siedzącej i podać tlen

Objawem odmy opłucnej jest:
nagły ból mostka, często związany z wysiłkiem
nagła duszność
omdlenie z krótkotrwałą utratą przytomności
kłujący ból często wyraźnie z jednej strony klatki piersiowej, z pogłębiającą się dusznością

Ostrym następstwem urazu klatki piersiowej może być:
zawał serca
napad astmy oskrzelowej
szybko rozwijające się zapalenie płuc
odma opłucna

Napad astmy oskrzelowej objawia się:
nagłym bólem w klatce piersiowej, często związany z wysiłkiem
nagłym wystąpieniem duszności, z trudnościami w oddychaniu
omdleniem z krótkotrwałą utratą przytomności
kłującym bólem, często wyraźnie z jednej strony klatki piersiowej

Zaopatrzenie jednostronnej odmy płucnej pourazowej, z widoczną raną klatki piersiowej u przytomnego polega na :
założeniu jałowego, szczelnego opatrunku i ułożenie rannego na zdrowym boku
założeniu jałowego, szczelnego opatrunku i ułożenie chorego na rannym boku
założeniu jałowego, szczelnego opatrunku i ułożeniu rannego w pozycji siedzącej
założeniu jałowego, nieszczelnego opatrunku i ułożeniu w pozycji wstrząsowej

W przypadku widocznego ciała obcego wbitego w klatkę piersiową należy:
bezwzględnie usunąć ciało obce i założyć szczelny opatrunek
starać się usunąć ciało obce , a jeżeli to możliwe założyć opatrunek
nigdy nie wolno usuwać tkwiących w klatce piersiowej ciał obcych, tylko należy założyć szczelny, jałowy opatrunek
szybko przetransportować poszkodowanego do szpitala bez ingerencji w miejscu rany

Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego jest:
zaburzenie czynności serca w zawale
zmniejszona ilość krwi krążącej  w naczyniach wskutek krwotoków
uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych przez toksyny
uszkodzenie tkanki płucnej z następową odmą opłucnową

Wskaż objawy wstrząsu hipowolemicznego:
Szybkie słabo wyczuwalne tętno
Wolne dobrze wyczuwalne tętno
Blada zimna skóra, zroszona potem
Skóra zaczerwieniona, sucha, o wzmożonej ciepłocie
Pacjent niespokojny
Pacjent spokojny

Poszkodowanego ułożysz w pozycji przeciwwstrząsowej , gdy:
jest nieprzytomny i z urazem mózgowo-czaszkowym
ma silną duszność
skarży się na ból za mostkiem
jest blady, zroszony zimnym potem i  ma słabo wyczuwalne tętno.

Ułożenie przeciwwstrząsowe to:
ułożenie poszkodowanego poziomo na wznak
ułożenie poszkodowanego poziomo na wznak z uniesionymi pod kątem 30 stopni nogami
ułożenie płaskie na wznak ze zgiętymi w stawach kolanowych i biodrowych nogami
żadne z wyżej wymienionych ułożeń

W postępowaniu przeciwwstrząsowym zastosujesz:
ułożenie boczne ustalone i zapobieganie utracie ciepła
ułożenie bezpieczne i ochładzanie
ułożenie płaskie z uniesionymi o 30 stopni nogami i ochładzanie poszkodowanego
ułożenie płaskie z uniesionymi o 30 stopni nogami i zapobieganie utracie ciepła

Najważniejsze w postępowaniu ratowniczym na poziomie przedlekarskim  w napadzie drgawek jest:
włożyć między zęby miękki przedmiot np. bandaż, aby uniemożliwić przygryzienie języka
udrożnić drogi oddechowe z równoczesnym zabezpieczeniem głowy poszkodowanego przed urazami
mocno przytrzymać części ciała ulegające skurczom, aby zabezpieczyć je przed urazami
ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej

Prowokowanie wymiotów  u osób podejrzanych o zatrucie drogą pokarmową przeciwwskazane jest u  ( wskaż odpowiedzi prawdziwe )
Nieprzytomnych
Zatrutych substancjami żrącymi
Zatrutych benzyną, nafta
Zatrutych lekami

W przypadku ekspozycji środków toksycznych na skórę należy:
Zdjąć skażoną odzież
Użyć środki zobojętniające do neutralizacji toksyn
Użyć letniej wody do spłukania toksyn ze skóry
Zabezpieczyć skórę jałowym opatrunkiem

Toksyczne objawy zatrucia gazami mogą wystąpić po okresie utajenia. Powyższe zdanie dotyczy wszystkich wymienionych gazów z wyjątkiem:
chlor i amoniak
dwutlenek węgla i tlenek węgla
dwutlenek siarki i tlenek azotu
fosgen i aldehyd mrówkowy

Pierwszym najwłaściwszym punktem postępowania ratownika w przypadku zatrucia drogą wziewną jest:
ułożenie chorego w pozycji bezpiecznej
jak najszybsze wyniesienie poszkodowanego z zanieczyszczonego gazem pomieszczenia i podanie tlenu
wdrożenie postępowania ABC na miejscu zdarzenia
wezwanie pogotowia ratunkowego

Tlen jest swoistą odtrutką w zatruciu:
tlenkiem węgla lub dwutlenkiem węgla
chlorem lub amoniakiem
dwutlenkiem siarki
fosgenem lub aldehydem mrówkowym

Właściwe postępowanie przy otwartej ranie jamy brzusznej z wytrzewieniem narządów to:
odprowadzenie narządów do jamy brzusznej i obandażowanie
tylko ścisłe obandażowanie jamy brzusznej
zabezpieczenie suchym jałowym opatrunkiem wypadniętych organów
zabezpieczenie mokrym jałowym opatrunkiem wypadniętych organów

Krwotok z tętnicy cechuje:
wypływająca pod ciśnieniem  tętniąca jasnoczerwona krew
wypływająca nietętniąca ciemnoczerwona krew
sącząca się cały czas krew
wypływająca wolno, nietętniąca jasnoczerwona krew

U osoby dorosłej nagła utrata  wskutek urazu :
powyżej10%
2,5%
5%
95%
krwi pełnej powoduje rozwiniecie się wstrząsu hipowolemicznego

Prawidłowa objętość krwi krążącej u dorosłego wynosi:
1-2 l.
3-4 l.
5-6 l.
7-8l.

Przy złamaniu kości udowej szacunkowa strata krwi wynosi:
0,5-1 l.
1-1,5 l.
2-2,5 l.
Do 5 l.

Przy złamaniu kości obręczy miednicy szacunkowa strata krwi wynosi:
0,5-1 l.
1-1,5 l.
2-2,5 l.
Do 5 l.

Opaskę uciskową stosujemy :
zawsze przy każdym krwawieniu
zawsze przy krwawieniu żylnym
zawsze przy krwawieniu tętniczym
tylko w ostateczności, gdy nie udaje się zatamować krwotoku w inny sposób

Opaski uciskowej nie wolno stosować na:
kończynach powyżej kolan
kończynach powyżej łokci
poniżej kolana lub łokci
wolno stosować na pojedynczych kościach długich

Złamanie otwarte wymaga zaopatrzenia:
tylko opatrunkiem jałowym
tylko poprzez unieruchomienie szyną
opatrunkiem jałowym i unieruchomienie na szynie Kramera
opaską uciskową

Krwiak okularowy jest charakterystyczny dla:
urazu klatki piersiowej
urazu głowy
urazu jamy brzusznej
urazu obręczy miednicy

Objawy życiowe takie jak; krążenie, oddychanie, stan świadomości będziesz kontrolował u poszkodowanego nieprzytomnego:
co 1 min.
co 5 min.
co 10 min.
co 15 min.

Typowe ułożenie chorego z urazem brzucha to:
pozycja boczna ustalona
pozycja neutralna
pozycja na wznak z uniesionymi pod katem 30 stopni kończynami dolnymi
pozycja na wznak ze zgiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych i lekko uniesioną głową

Najniebezpieczniejsze dla życia następstwo wypadku to:
krwawienie
uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa
złamania w obrębie kończyn
wstrząśnienie mózgu

Strefa bezpieczeństwa wokół uszkodzonego pojazdu wynosi minimum:
1-2 m
3-4 m
5-6 m
7-8 m

Ból, rumień i obrzęk skóry jest charakterystyczny dla oparzenia:
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Nie dotyczy oparzeń termicznych

Ból , zaczerwienienie i pęcherze surowicze na skórze są charakterystyczne dla oparzenia:
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Nie dotyczy oparzeń termicznych

Brak czucia bólu, skóra blada to cechy charakterystyczne dla oparzenia:
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Dotyczy tylko oparzeń chemicznych

Stosując regułę „dziewiątek”  poparzenie obejmujące całe obydwie kończyny dolne u osoby dorosłej obejmuje:
9% powierzchni całkowitej ciała
18 % powierzchni całkowitej ciała
powierzchni 36 % całkowitej ciała
72 % powierzchni całkowitej ciała

W oparzeniach termicznych powierzchni ciała nigdy nie zastosujesz:
opatrunku hydrożelowego
opatrunku jałowego, suchego
wilgotnych chust przy rozległych oparzeniach
maści, kremów lub innych okładów np. masło, kwaśne mleko


Właściwym postępowaniem w odmrożeniach jest ( wskaż tylko prawdziwe ):
Zdjęcie mokrej odzieży z poszkodowanego
Szybkie ocieplenie narażonych części ciała
Rozcieranie okolic odmrożonych
Okrycie poszkodowanego i podanie ciepłych płynów

 W   Rocie ślubowania strażaka jest mowa o ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego:
 w określonych przypadkach
 nawet z narażeniem życia
 
bez narażenia siebie lub innego ratownika
 jeżeli nie ma pomocy innych  służb

 W ramach ratownictwa medycznego pomocy przedlekarskiej udzielają strażacy PSP:
 wszyscy z podziału bojowego
 mający zawód pielęgniarza lub ratownika medycznego
 po kursie kwalifikacyjnym szeregowych
 tylko po kursie podoficerskim

W ramach ratownictwa medycznego strażacy mają prawo do czynności z wyjątkiem:
unieruchamiania złamania kości długich
stwierdzenia zgonu poszkodowanego
ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia
wykonania zewnętrznego masażu serca

Sytuacje, w których uprawnieni strażacy udzielają pomocy przedlekarskiej:
Brak innej fachowej pomocy medycznej
Siły pogotowia ratunkowego są za małe

Zamiast pogotowia ratunkowego
Poszkodowany znajduje się w strefie zagrożenia

Pierwszą czynnością po dojechaniu na miejsce zdarzenia jest:
udzielić pomocy przedlekarskiej
dotrzeć do poszkodowanego
zabezpieczyć teren ( wyznaczyć strefę zagrożenia)
dbać o swoje bezpieczeństwo

W jakiej kolejności badamy podstawowe czynności życiowe:
tętno, oddech, czucie bólu
przytomność, oddech, tętno
oddech, przytomność, tętno
czucie bólu, oddech, tętno

Strażakowi wolno przenosić ciężko poszkodowanego, gdy:
chce go  transportować
chce wygodniej udzielić mu pomocy
istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia poszkodowanego
nie chce zostawić go samego

Podstawową zasadą uniknięcia zakażenia od poszkodowanego jest:
Niedotykanie go
Unikanie bezpośredniego kontaktu z jego krwią i innymi wydalinami
Założenie rękawiczek chirurgicznych
Przetarcie rąk płynem dezynfekującym
Wskaż prawidłową kolejność etapów łańcucha przeżycia:
Alarmowanie, transport, pomoc przedszpitalna
Pogotowie ratunkowe, strażak, szpital
Strażak, pogotowie ratunkowe, szpital
Alarmowanie, pomoc przedszpitalna , transport, szpital

„Złota godzina”:
trwa zawsze godzinę
to czas, w którym strażak uratuje  poszkodowanego
to czas dojazdu pogotowia ratunkowego
to czas od chwili wypadku do udzielenia pomocy w szpitalu

Które twierdzenia są prawdziwe:
Śmierć kliniczna wyprzedza śmierć mózgu
Śmierć biologiczna wyprzedza śmierć mózgu
Śmierć mózgu wyprzedza śmierć biologiczną
Śmierć kliniczna jest śmiercią  biologiczną

Nagłe  zatrzymanie krążenia oznacza:
śmierć serca
krwotok wewnętrzny
zatrzymanie oddychania
nieefektywną pracę serca ( brak wyrzutu krwi z serca)

W podejrzeniu nagłego zatrzymania krążenia tętna szukamy na:
tętnicy promieniowej
tętnicy szyjnej u dorosłego
tętnicy ramieniowej u dorosłego
tętnicy szyjnej u niemowlęcia

Ocena przytomności poszkodowanego opiera się na:
potrząsaniu poszkodowanym
sprawdzeniu tętna
pytaniach i zadziałaniu bodźca bólowego ( dotykowego)
testach inteligencji

Ruchy klatki piersiowej świadczą o skutecznym oddychaniu ( zaznacz zdanie fałszywe)
Kiedy górne drogi oddechowe są drożne
W trakcie prowadzonej resuscytacji oddechowej metodą bezprzyrządową
W trakcie prowadzonej resuscytacji oddechowej metodą przyrządową
Ruchy klatki piersiowej zawsze świadczą o skutecznym oddechu

Obowiązującą metodą badania oddechu  u nieprzytomnego jest:
Przystawienie lusterka pod jego nos
Wyczucie prądu wydychanego przez niego powietrza i obserwacja ruchów jego klatki piersiowej
Obserwacja ruchów jego powłok brzusznych
Obserwacja stopnia duszności

Kiedy mówimy o reanimacji jako wyniku naszych działań:
Jeśli świadomie podejmujemy decyzję o reanimacji
Jeśli u resuscytowanego powróci krążenie
Jeśli u resuscytowanego powróci oddech
Jeśli u resuscytowanego powróci przytomność

Pozycję bezpieczną stosujemy  u poszkodowanego:
nieprzytomnego bez tętna
przytomnego wymiotującego
nieprzytomnego bez oddechu
nieprzytomnego z zachowanym oddechem i tętnem

Pozycja boczna ustalona zabezpiecza nieprzytomnego przed:
Wymiotami
Zapadaniem się języka i zachłyśnięciem wymiocinami
Dusznością
Słabym tętnem

Udrożnienie górnych dróg oddechowych polega na:
Ucisku mostka poszkodowanego
Oczyszczeniu jamy ustnej i odgięciu głowy do tyłu z jednoczesnym uniesieniem żuchwy
Wykonaniem co najmniej dwóch skutecznych oddechów zastępczych
Nieznacznym odgięciu głowy do tyłu

Sztuczne oddychanie prowadzimy bezprzyrządowo u noworodka:
Posługując się rurką ustno-gardłową
Metodą usta-nos
Metodą usta
usta / nos
Metoda usta usta

Resuscytację rozpoczynamy zawsze od:
Masażu serca
1 oddechu
2-5 oddechów ( przy czym przynajmniej dwa muszą być skuteczne)
5 uciśnięć mostka

Człowiek dorosły w spoczynku oddycha z częstością :
12-oddechów i wciąga około 0,5 l powietrza
12 oddechów i wciąga około 1,0 l powietrza
20 oddechów i wciąga około 0,5 l powietrza
6  oddechów i wciąga około 1,0 l powietrza

Niemowlę w spoczynku oddycha z częstością:
12-16 oddechów i wciąga około 0,5 l powietrza
12-16 oddechów i wciąga około 50-100 ml powietrza
30-40 oddechów i wciąga około 50-100 ml powietrza
20-30  oddechów i wciąga około 200 ml powietrza

Wprowadzenie powietrza do  żołądka podczas resuscytacji grozi:
pęknięciem żołądka
wymiotami
zachłyśnięciem się wymiotami

odmą

Złamanie wyrostka  mieczykowatego podczas masażu grozi:
Uszkodzeniem wątroby i krwotokiem wewnętrznym
Uszkodzeniem mięśnia sercowego
Uszkodzeniem pęcherza moczowego i krwotokiem wewnętrznym
Uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Złamanie żeber podczas masażu serca grozi:
pęknięciem żołądka
odmą opłucnową
uszkodzeniem rdzenia kręgowego
pęknięciem śledziony

Ratownik nie może zarazić się od rannego poszkodowanego:
Wirusem zapalenia wątroby typu A
Wirusem zapalenia wątroby typu B
Wirusem zapalenia wątroby typu C
Wirusem HIV

Sztucznego oddechu metodą usta
usta nie wolno prowadzić gdy:
Nieprzytomny jest pijany
Nieprzytomny wypił środki ochrony roślin
Nieprzytomny jest chory na cukrzycę
Nieprzytomny ma krotką szyję

Prowadząc sztuczny oddech zbyt dużą objętością powietrza ratownik naraża się na:
Zespół przewentylowania
Zespół drażliwego jelita
Utratę sił
Obfite poty

Zespól przewentylowania rozpoznaje się, gdy u ratownika występuje:
Wymioty
Głęboki oddech
Zawroty głowy
Uczucie „ciemna” przed oczami


Objawy skutecznej resuscytacji to wszystkie wymienione, z wyjątkiem:
zwężenie źrenic
powrót oddechu
zaróżowienie skóry
rozszerzenie źrenic

Jeśli poszkodowany krztusi się,  łapie się za szyję, jest pobudzony, ma siną skórę rozpoznasz u niego:
Ciało obce w nosie
Ciało obce w przełyku lub żołądku
Ciało obce w jednym oskrzelu
Ciało obce w górnych drogach oddechowych

Jaki zabieg wykonujesz w przypadku zadławienia:
Esmarcha
Heimlicha
Rauteka
Potta

Zabieg Heimlicha wykonuje się u ciężarnej przytomnej:
w położeniu na plecach
uciskając nadbrzusze
uciskając mostek
uderzając otwartą dłonią w plecy

Usunięcie ciała obcego z tchawicy u 2-letniego dziecka wymaga ułożenia go tak, aby:
głowa była wyżej niż tułów
leżąc na brzuchu miało niżej klatkę piersiową niż brzuch
tułów był podparty ( pozycja półsiedząca)
nogi były wyżej niż tułów

Wkaż rany zawsze bardzo silnie krwawiące:
tłuczone
oparzeniowe
cięte
złamania zamknięte


Poszkodowanego rannego najlepiej należy  opatrywać w pozycji:
Siedzącej
Leżącej
Półsiedzącej
Normalnej ( na wznak)

Przed założeniem jałowego opatrunku na ranę polewamy ją:
Woda utlenioną
Jodyną
Spirytusem
Niczym

Gdy w ranie  występują ciała obce obowiązuje zasada:
usunięcia ciała obcego zawsze
usunięcia ciała obcego w niektórych przypadkach
pozostawienia ciała obcego
pozostawienia ciała obcego w niektórych przypadkach

Wskaż zdanie prawdziwe:
opaska uciskowa i opatrunek uciskowy to jest to samo
opaski uciskowej nie poluźniamy nawet na chwilę
opatrunek uciskowy uciska cały obwód kończyny
opatrunek uciskowy zakładamy na każdą krwawiącą ranę

Najprostszym doraźnym sposobem  tamowania krwawienia jest:
uniesienie kończyny w górę
uciśnięcie rany dłonią

założenie opaski uciskowej
założenie opatrunku uciskowego

Jeśli krwawieniu towarzyszy złamanie kości długiej to po opatrzeniu rany:
Kończynę trzeba koniecznie unieruchomić
Kończynę można dodatkowo unieruchomić
Nie robi się z kończyna niczego więcej
Unosi się kończynę w górę

Groźne natychmiastowe skutki szybkiego ubytku 0,5 l krwi to:
Anemia
Wstrząs
Zakażenie krwi
Jest to nieistotna utrata, bo dorosły człowiek ma ok. 5 l krwi

W przypadku niecałkowitego zatamowania krwotoku opatrunek uciskowy należy:
Rozciąć i założyć nowy bardziej ścisły
Pozostawić i nałożyć nowy opatrunek na stary
Rozciąć i nałożyć opaskę uciskową
Nałożyć opaskę uciskową bez rozcinania opatrunku

W przypadku zasinienia skóry poniżej opatrunku uciskowego należy:
poluźnić istniejący opatrunek, odwijając zwoje
przeciąć i założyć nowy luźniejszy
zamiast opatrunku założyć opaskę
nic nie robić

Opaska uciskowa powinna mieć szerokość:
do 0,5 cm
1-2 cm
3-5 cm
10 cm

Przy krwawieniu z nosa należy odchylić głowę do tyłu:
bo sprzyja to zatrzymaniu krwawienia
bo większość ludzi tak robi
w ogóle nie odchyla się głowy do tyłu
bo ułatwia to oddychanie

Jeśli z ust poszkodowanego wydobywa się jasnoczerwona, spieniona krew możesz podejrzewać krwotok z:
Płuc
Jamy ustnej
Przełyku
Żołądka

Jeśli z ust poszkodowanego wydobywa się krew o wyglądzie fusów do kawy możesz podejrzewać krwotok z:
Płuc
Jamy nosowej
Żołądka
Jamy ustnej

Jeśli poszkodowany doznał tępego urazu brzucha i widzisz, że ma bladą spoconą twarz możesz podejrzewać:
Pęknięcie śledziony i krwotok. wewnętrzny
Omdlenie
Wstrząśnienie mózgu
Że jest mu za gorąco

Podejrzewając krwotok wewnętrzny do jamy brzusznej:
Ułożysz poszkodowanego w pozycji płaskiej na wznak z lekko podkurczonymi nogami
Ułożysz poszkodowanego w pozycji półsiedzącej
Nakażesz poszkodowanemu pozycje czterokończynową
Dasz mu dużo wody do picia

Pozycję bezpieczną zastosujesz u:
Każdego poszkodowanego przytomnego
Każdego poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i tętnem, jeśli nie zachodzi konieczność ułożenia specjalnego
Każdego poszkodowanego nieprzytomnego
Poszkodowanego, którego będziesz resuscytował

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego