Outsourcing BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Outsourcing BHP i PPOŻ

Obsługa Klientów

Outsourcing BHP w Warszawie. Wybierając usługi ABC-HSE wybierają Państwo profesjonalnego partnera w biznesie. Współpraca przyniesie Państwu wymierne korzyści w postaci sprawnego zarządzania bezpieczeństwem. Państwa problemy zostaną rozwiązane sprawnie, profesjonalnie i nowocześnie.
ABC-HSE proponuje wygodną i efektywną formę współpracy jaką jest powierzenie obsługi BHP i PPOŻ specjalistom z firmy zewnętrznej.
Trzy abonamenty do wyboru pozwalają wybrać rozwiązania dostosowane do potrzeb zapewniające kompleksową obsługę.

Cennik kompleksowej obsługi

Startowy
Abonament adresowany do małych przedsiębiorstw. Cechą szczególną tego pakietu jest brak stałej miesięcznej opłaty. Opłata pobierana jest tylko i wyłącznie za wykonane konkretne zlecenie. Wszystkie zadania są realizowane na podstawie zlecenia (zamówienia). Każda czynność jest wyceniana na podstawie cennika załączonego do umowy. Umowa zawierana jest na czas określony minimum 2 lata
na wyłączność dla usług w zakresie BHP i PPOŻ. Przy podpisaniu umowy oferujemy atrakcyjną zniżkę na wszystkie usługi.

Ekonomiczny
Abonament ekonomiczny adresowany jest do wszystkich przedsiębiorstw.
Podpisana umowa jest zawierana na czas nieokreślony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Obowiązuje stała opłata miesięczna uzależniona od: zagrożeń występujących w firmie, średniej ilości pracowników, ilości i ciężkości wypadków
zgodnie z cennikiem. Umowa obejmuje wszelkie zadania związane z obsługą BHP firmy. W tym abonamencie szkolenia okresowe i usługi PPOŻ są realizowane za dodatkową opłatą. Dla każdej organizacji zostaje przypisany indywidualnie i na stałe specjalista do stałego kontaktu i nadzoru. Na koniec każdego miesiąca nasi Klienci otrzymują szczegółowy raport z realizacji powierzonych zadań.

Biznesowy
Abonament dla Pracodawców ceniących sobie kompleksowe rozwiązania i pewność, że wszystkie zadania służby BHP i ochrony PPOŻ. są realizowane w ramach umowy łącznie ze szkoleniami okresowymi. Gwarantujemy, że w przypadku otrzymania mandatu wynikającego z niedociągnięć naszej firmy pokrywamy koszt całego mandatu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Raz w miesiącu otrzymują Państwo szczegółowy raport z realizacji powierzonych zadań.

Zakres usług
Zależnie od zakresu objętego abonamentem: Startowym, Ekonomicznym lub Biznesowym w ramach zawartej umowy przejmujemy pełen zakres odpowiedzialności za wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Usługa realizowana jest przez naszych specjalistów polega na stałym nadzorze nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych naszych Partnerów. Zakres zadań do wykonania jest ustalany po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami, oczekiwaniami naszych Klientów, specyfiką działalności oraz stanem zatrudnienia i obejmuje między innymi:

  • bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy, współpracę z kierownictwem i pracownikami w tym zakresie

  • tworzenie i wdrażanie regulaminów, instrukcji oraz standardów postępowań w zakresie przepisów BHP i PPOŻ

  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, prowadzenie dokumentacji powypadkowej

  • opracowanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ wynikającej z przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych firmy

  • przygotowanie i koordynacja analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ

  • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, zgłaszanie wniosków w zakresie BHP i PPOŻ

  • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ oraz raportowanie

  • współpracę z zewnętrznymi organami kontroli


Za każdym razem indywidualnie negocjujemy szczegółowe zapisy dotyczące zadań do wykonania. Każdy Klient posiada przypisanego na stałe specjalistę ds. BHP i PPOŻ., który jest z nim w stałym kontakcie. W przypadku dużych kontraktów powoływany jest koordynator, który nadzoruje pracę specjalistów obsługujących dane przedsiębiorstwo. Usługi realizujemy głównie w rejonie Warszawy oraz na terenie całego kraju. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji i organizacji na terenie całej Polski.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).
art. 237 Kodeksu Pracy


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego