Ocena Ryzyka Zawodowego - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ocena Ryzyka Zawodowego

Oferta

Ocena ryzyka zawodowego w Warszawie - szybko, sprawnie, fachowo - zweryfikujemy i ocenimy każde stanowisko.
Profesjonaliści z ABC-HSE sprawnie przeprowadzą profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego i sporządzą wymaganą dokumentację w taki sposób, że organy kontrolujące nie będą miały zastrzeżeń.
Istnieje również możliwość aktualizacji posiadanych ocen ryzyka zawodowego.
Opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy - zapraszamy do współpracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest narzędziem umożliwiającym monitorowanie poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego gdy:

  • na stanowisku pracy zdarzył się wypadek

  • wprowadzono zmiany w procesie pracy lub na stanowisku pracy

  • nie przeprowadzono analizy w okresie projektowania przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy.

  • podjęto w decyzję o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w firmie lub na stanowisku pracy.

  • planowane jest uruchomienie w organizacji nowej, maszyny linii technologicznej, itp.


Ocena ryzyka może być przeprowadzona dla poszczególnych stanowisk pracy, procesów pracy, procesów produkcyjnych, instalacji, linii technologicznych i innych.


Do najważniejszych celów przeprowadzenia oceny ryzyka należą:

  • ocena poziomu ryzyka istniejącego lub przewidywanego

  • poszukiwania efektywnych i skutecznych rozwiązań zmniejszających ryzyko


Po dokonaniu oceny ryzyka należy dokonać rozpoznania możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa poprzez:

  • zapobieganie zdarzeniom niepożądanym (prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń; szkolenia pracowników w zakresie BHP)

  • przeciwdziałanie zagrożeniom

  • system ratownictwa medycznego i technicznego.


Przykładowa Ocena Ryzyka Zawodowego (PDF) - Pobierz                Przeprowadzenie/aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego  - Cennik

Podstawa prawna:
Kodeks Pracy Art. 226 § 2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 39a (Dz. U. 2003 nr 169 poz 1650).


Do dobrowolnego stosowania

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
PN-EN-1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego