Manager BHP Warszawa - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Manager BHP Warszawa

Obsługa Klientów

Wykształcenie wyższe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem oraz znajomość języka angielskiego to podstawowe atuty Managera ds. BHP. Ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku swoją postawą prezentuje doświadczenie zawodowe i otwartość. Manager ds. BHP ma rozwinięte kompetencje interpersonalne, jest samodzielny, przejawia inicjatywę w działaniu, rozwiązuje problemy, zarządza ryzykiem, współpracuje.

Manager ds. BHP Warszawa -
Health & Safety Manager Warsaw

Wybierając Managera ds. BHP z firmy ABC-HSE wybierają Państwo profesjonalnego partnera w biznesie. Współpraca przyniesie Państwu wymierne korzyści w postaci sprawnego zarządzania bezpieczeństwem. Państwa problemy zostaną rozwiązane sprawnie, profesjonalnie i nowocześnie. ABC-HSE proponuje wygodną i efektywną formę współpracy jaką jest powierzenie zadań BHP i/lub PPOŻ managerowi z naszej firmy. Forma współpracy dostosowana do potrzeb Klienta.

Zakres działań Managera ds. BHP

Zależnie od ustalonego zakresu w ramach zawartej umowy Manager ds. BHP przejmuje ustalony w umowie zakres odpowiedzialności związany z bezpieczeństwem i higieną pracy i/lub ochroną przeciwpożarową. Realizowane zadania polegają na stałym nadzorze nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych naszych Partnerów. Zakres zadań do wykonania jest ustalany po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami, oczekiwaniami Klienta, specyfiką działalności, stanem zatrudnienia i obejmuje między innymi:

 • analizę i zarządzanie stanem bezpieczeństwa pracy jednostkach organizacyjnych,

 • prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy,

 • prowadzenie działań obniżających ryzyko wypadkowe,

 • współpracę z kierownictwem i pracownikami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy,

 • tworzenie i wdrażanie regulaminów, instrukcji, procedur, standardów postępowań w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, prowadzenie dokumentacji powypadkowej,

 • opracowanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ wynikającej z przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych firmy,

 • przygotowanie i koordynacja analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 • koordynacja i organizowanie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ.,

 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zarządzanie Środkami Ochrony Indywidualnej,

 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących wprowadzanych urządzeń lub modernizacji procesów pracy,

 • zgłaszanie wniosków w zakresie BHP i PPOŻ.,

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ oraz raportowanie Zarządowi,

 • współpracę z zewnętrznymi organami kontroli,

 • wykonywanie zadań wynikających z opisanych powyżej.


Za każdym razem indywidualnie negocjujemy szczegółowe zapisy dotyczące zadań do wykonania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).
art. 237 Kodeksu Pracy


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego