Koordynacja BHP - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Koordynacja BHP

Obsługa Klientów

ABC-HSE oferuje koordynację BHP i PPOŻ, budów, projektów, firm, kontraktów, podwykonawców, organizacji, obiektów.
Gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek między innymi wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia pracowników. Koordynacja BHP to sprawdzony sposób na bezpieczną pracę.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną koordynowanych projektów:

Most Marii Skłodowskiej-Curie dawniej Most Północny

galeria

Stadion Narodowy Etap I

galeria

Węzeł Marsa

galeria

Kolektor Czajka II

galeria

Przebudowa Domów Towarowych Centrum

galeria

Pozostałe kontrakty między innymi:  Kolektor W, Burakowski Bis, S-2, Oczyszczalnia ścieków Maszewo, Stopień wodny Włocławek, Platformy wiertnicze

galeria

Raport koordynatora ds. BHP (PDF)

pobierz

Podstawowa obsługa projektu budowlanego obejmuje nadzór BHP i PPOŻ na terenie budowy w zakres, którego wchodzą:

 • konsultacje przy tworzeniu planu BiOZ

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy

 • kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (raporty koordynatowa bhp z kontroli)

 • sporządzanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości

 • szkolenie pracowników firmy z zakresu BHP (szkolenia wstępne i okresowe)


Kontrola firm podwykonawczych z zakresu:

 • sposobu organizacji stanowisk pracy

 • stanu technicznego używanego sprzętu budowlanego

 • posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich

 • kontroli uprawnień pracowników do powierzonych im zadań

 • badania trzeźwości pracowników


Reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. PIP, PIS).

Cennik koordynacji

W ramach opcjonalnie rozszerzonej koordynacji BHP i PPOŻ oferujemy również:

 • opracowanie i weryfikację obowiązujących wytycznych BHP

 • opracowanie, wdrożenie i weryfikację planu BiOZ

 • opracowanie i weryfikację regulaminu kontraktu

 • periodyczne sporządzanie i przekazywanie raportów z działań prowadzonych na terenie kontraktu dotyczących bezpiecznej organizacji pracy raporty Koordynatora BHP

 • nadzór nad pracami na wysokości

 • periodyczne kontrole stanu bezpieczeństwa pracy

 • nadzór nad montażem elementów wielkogabarytowych

 • nadzór nad przebudową instalacji elektroenergetycznych

 • przeprowadzanie codziennych skutecznych kontroli metod i warunków pracy wszystkich zatrudnionych na kontrakcie pracowników

 • kontrolę realizacji zaleceń i usuwanie stwierdzonych niezgodności

 • kontrolę skuteczności działania Nadzoru

 • konsultacje w zakresie bezpiecznych metod pracy

 • weryfikację i usuwanie z terenu firmy, kontraktu, budowy zagrożeń

 • nadzór nad zdarzeniami wypadkowymi i potencjalnie wypadkowymi, wydawanie zaleceń powypadkowych,

 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla wszystkich pracowników wprowadzanych na teren kontraktu

 • przeprowadzanie kontroli trzeźwości osób pracujących na terenie kontraktu

 • weryfikację i prowadzenie dokumentacji BHP podwykonawców dopuszczanych do pracy na terenie kontraktu

 • skuteczny nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

 • uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego,

 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy

 • nadzór i kontrolę zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • pracę z ludźmi organizację szkoleń oraz bezpiecznej pracy


Koordynator BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, a jego prawa oraz obowiązki powinny być określone w porozumieniu zawartym między pracodawcami.

Podstawa Prawna
art. 208 Kodeksu Pracy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego