Instrukcje BHP - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Instrukcje BHP

Oferta

ABC-HSE opracuje lub zaktualizuje instrukcje bezpiecznej pracy (instrukcje BHP stanowiskowe, ogółne ramowe).
Instrukcje BHP w Warszawie - specjaliści z ABC-HSE sporządzą instrukcję na każde stanowisko pracy, proces, życzenie Klienta.
Instrukcje BHP dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów - tym mogą zająć się profesjonaliści z ABC-HSE - zapraszamy do współpracy.
Instrukcje BHP są jednym z elementów skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracowników miejscu. Każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy.
Po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nią.
Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpiecznej pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na stanowisku.


Przykładowa Instrukcja BHP (PDF) - Pobierz                  Opracowanie/aktualizacji instrukcji BHP - Cennik


Podstawa prawna:

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 41 (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
art. 237 4 Kodeksu Pracy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego