Inspektor BHP Warszawa - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inspektor BHP Warszawa

Obsługa Klientów

Inspektor ds. BHP i PPOŻ Warszawa.
P
osiada uprawnienia do pracy w służbie BHP (studia wyższe) oraz doświadczenie, z łatwością nawiązuje kontakt z ludźmi, podczas pracy jest skrupulatny, dąży do wyznaczonego celu, zamyka prowadzone zadania/postępowania, bierze odpowiedzialność za wykonywane obowiązki, jest szczery i otwarty, w skomplikowanych sytuacjach znajduje rozwiązania, potrafi zorganizować pracę pod presją czasu, cechuje go wysoka kultura osobista - to jest inspektor BHP z ABC-HSE.

Inspektorzy z
ABC-HSE posiadają wieloletnie doświadczenie, są profesjonalistami, sprawnie obsłużą Klientów.

Cennik usług świadcznych przez inspektorów BHP z ABC-HSE jest dostosowany od potrzeb Klienta:

Inspektor ds. BHP i PPOŻ wykona zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym :

 • Szkolenia BHP i PPOŻ wstępne, okresowe, stanowiskowe

 • Obsługę Firm w zakresie BHP i PPOŻ

 • Wykonywanie zadań służby BHP

 • Sporządzenie dokumentacji BHP

 • Uzupełnianie dokumentacji BHP i PPOŻ

 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych

 • Sporządzanie planu BiOZ

 • Zarządzanie podwykonawcami

 • Obliczanie wydatku energetycznego na podstawie metody Lehmana (metoda tabelaryczna)

 • Sporządzanie dokumentacji BHP

 • Sporządzanie Ocen Ryzyka Zawodowego

 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych

 • Sporządzanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

 • Wsparcie przed po i w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, PIS, itp.

 • Pomoc w realizacji nakazów PIP

 • Konsultację, opiniowanie wystąpień PIP

 • Prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z ZUS, PIP, PIS.

 • Wypełnianie wywiadów zawodowych N10

 • Wypełnianie sprawozdań i formularzy GUS (Statystyczna Karta Wypadku część I i część II, Z-10) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Aktualizację, sporządzanie, opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 • Identyfikację i aktualizację wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego

 • Dokonywanie analizy przepisów, dokumentów, występowanie z wnioskami, sporządzanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego

 • Wsparcie przed po i w trackie kontroli PIP, w sytuacjach krytycznych oraz w czasie normalnego funkcjonowania organizacji

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa produktu

 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa substancji chemicznej

 • Zlecenia specjalne - zgodnie z wytycznymi KlientaPodstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).
art. 208 Kodeksu Pracy
art. 237 Kodeksu Pracy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego