Freelancer BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Freelancer BHP i PPOŻ

Obsługa Klientów

Freelancer specjalista ds. BHP i PPOŻ szybko, sprawnie pomoże w dziedzinie BHP / PPOŻ.
Szukasz kompetentnego behapowca?

Nie wiesz jak wypełnić dokument związany z BHP i/lub PPOŻ?
Sprawia Ci kłopot porządkowanie dokumentacji związanej z BHP i/lub PPOŻ?
Chcesz zoptymalizować koszty BHP i PPOŻ? - kliknij tutaj

Freelancer BHP i PPOŻ w Warszawie zrobi to szybko i sprawnie.
BHP Warszawa - pogotowie BHP.
Cennik w zależności od potrzeb Klienta:

ABC-HSE proponuje usługi Freelancera obejmujące szerokie spektrum bezpieczeństwa pracy
oraz bezpieczeństwa pożarowego, między innymi:

 • Szkolenia wstępne i okresowe

 • Porządkowanie dokumentacji BHP, szkoleń teczek pracowniczych

 • Uzupełnianie dokumentacji BHP i PPOŻ

 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych

 • Sporządzenie planu BiOZ

 • Zarządzanie podwykonawcami

 • Obliczanie wydatku energetycznego na podstawie metody Lehmana (metoda tabelaryczna)

 • Sporządzanie dokumentacji BHP

 • Sporządzanie Ocen Ryzyka Zawodowego

 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych

 • Sporządzanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

 • Wsparcie przed po i w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, PIS, itp.

 • Pomoc w realizacji nakazów PIP

 • Konsultacja, opiniowanie wystąpień PIP

 • Prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z ZUS, PIP, PIS.

 • Wypełnianie wywiadów zawodowych N10

 • Wypełnienie sprawozdań i formularzy GUS (Statystyczna Karta Wypadku część I i część II, Z-10) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego aktualizacja, sporządzanie, opiniowanie

 • Identyfikacja i Aktualizacja wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego

 • Dokonywanie analizy przepisów, dokumentów, występowanie z wnioskami, sporządzanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego

 • Wsparcie przed po i w trackie kontroli PIP, w sytuacjach krytycznych oraz w czasie normalnego funkcjonowania organizacji

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Opiniowanie dokumentacji powypadkowej

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa produktu

 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa substancji chemicznej


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).
art. 208 Kodeksu Pracy
art. 237 Kodeksu Pracy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego