Czynniki niebezpieczne - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czynniki niebezpieczne

Do pobrania


Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe oraz zagrożenia w pracy


Mikroklimat
1. Gorący
2. Zimny
3. Ruch powietrza (przeciągi, wiatr)
4. Opady (deszcz, grad, śnieg)
5. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (np. trąby powietrzne, wyładowania)
6. Nadciśnienie
7. Podciśnienie
8. Wilgotność
9. Atmosfera uboga w tlen
10. Atmosfera z nadmiarem tlenu


Oświetlenie
1.Za słabe
2.Za mocne
3. Niewłaściwa barwa
4. Olśniewające
5. Złe usytuowanie źródła światła
6. Nierównomierne oświetlenie


Hałas i wibracje
1. Hałas ultradźwiękowy
2. Hałas infradźwiękowy
3. Hałas słyszalny
4. Wibracje i drgania miejscowe
5. Wibracje i drgania działające na cały organizm (ogólne)Promieniowanie i elektryczność
1. Promieniowanie optyczne
2. Promieniowanie podczerwone
3. Promieniowanie nadfioletowe
4. Promieniowanie laserowe
5. Promieniowanie jonizujące
6. Promieniowanie mikrofalowe
7. Promieniowanie radiowe
8. Prąd elektryczny
9. Pole elektromagnetyczne i magnetyczne
10. Łuk elektrycznyPyły, aerozole, dymy, gazy
1. Pyły przemysłowe
2. Pyły organiczne
3. Drobiny
4. Gazy
5. Gazy pod ciśnieniem
6. Sadze
7. Mgły
8. AerozoleŚrodowisko ożywione
1. Bakterie
2. Wirusy
3. Pierwotniaki
4. Glony
5. Riketsje
6. Roztocza
7. Gryzonie
8. Owady
9. Agresja zwierząt
10. Zoonozy
11. GrzybyCiecze i substancje
1. O podwyższonej temperaturze
2. O obniżonej temperaturze
3. Substancje chemiczne drażniące
4. Substancje chemiczne żrące
5. Substancje mutagenne
6. Substancje rakotwórcze
7. Substancje pożarowo niebezpieczne (wybuchowe, łatwopalne, łatwozapalne)Krawędzie i powierzchnie
1. Śliskie powierzchnie
2. Mokre powierzchnie
3. Nierówne powierzchnie
4. Pochylone powierzchnie
5. Powierzchnie i obiekty niestabilne
6. Powierzchnie o podwyższonej temperaturze
7. Powierzchnie położone na różnych poziomach
8. Krawędzie chropowate
9. Krawędzie ostreRodzaj prac
1. Praca na wysokości
2. Praca w wykopach
3. Praca w niewygodnej pozycji ciała
4. Praca w stałej pozycji ciała
5. Praca w zbiornikach i kanałach z cieczami
6. Prace rozbiórkowe, remontowe i montażowe
7. Prace przy użyciu substancji łatwopalnych
8. Prace przy użyciu materiałów wybuchowych
9. Praca ze zwierzętami hodowlanymi i domowymi
10. Praca monotonna
11. Praca wymuszająca wzmożoną koncentrację
12. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
13. Praca przy komputerze z monitorem
14. Praca obciążająca psychofizycznie
15. Praca narażona na działanie mikrourazów
16. Praca w środowisku wodnym i podmokłym
17. Przenoszenie ręczne materiałówMaszyny, urządzenia i przedmioty
1. Awaria
2. Przedmioty w ruchu duże
3. Przedmioty w ruchu małe (np. wióry)
4. Przedmioty na wysokości
5. Ciecze na wysokości
6. Przedmioty i ciecze o podwyższonej temperaturze
7. Przedmioty i ciecze o obniżonej temperaturze
8. Elementy maszyn w ruchu bez osłony
9. Najechanie przez pojazd
10. Materiały łatwopalne
11. Materiały drażniące
12. Materiały żrące
13. Materiały wybuchowe
14. Narzędzia ostre
15. Narzędzia pod napięciem elektrycznym
16. Przemieszczające się elementy, maszyny, pojazdy materiały i produkty na taśmach
17. Zderzenie pojazdówGdzie indziej niesklasyfikowane
1. Agresja ludzi (słowna, fizyczna), napad, pobicie
2. Postrzał


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego