BHP na budowie - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

BHP na budowie

Obsługa Klientów

Specjaliści z ABC-HSE przeszkolą pracowników, sporządzą dokumentację: instrukcie, oceny ryyzka zawodowego, protokoły powypadkowe, raporty itp. Oferujemy obsługę, koordynację BHP i PPOŻ, budów, projektów, firm, kontraktów, podwykonawców, organizacji, obiektów.

Obsługa firmy budowlanej obejmuje nadzór BHP i PPOŻ:

  • prowadzenie szkoleń BHP i PPOŻ, konsultacje przy tworzeniu dokumentacji

  • prowadzenie dokumentacji BHP (instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, protokoły, raporty, itp.)

  • współpraca z Klientem oraz ze służbami BHP Generalnego Wykonawcy, Inwestora, Inwestora Zastępczego, PIP, i innymi.


kontrola:

  • stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

  • sposobu organizacji stanowisk pracy

  • stanu technicznego używanego sprzętu budowlanego

  • aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich

  • uprawnień pracowników do powierzonych im zadań

  • trzeźwości pracowników

  • sporządzanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości


Reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. PIP, PIS).

Podstawa Prawna
art. 208 Kodeksu Pracy
art. 237 Kodeksu Pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego